Fråga oss: Vad innebär ett bevakningsförfarande i en konkurs?

Vad innebär ett bevakningsförfarande i en konkurs? Jag har fått en underrättelse om att en sådan har inletts i en konkurs. Eftersom jag skickade uppgift om min fordran till konkursförvaltaren redan vid konkursens inledning behöver jag väl inte göra något mer?

Svar:
Om en konkursförvaltare bedömer att oprioriterade borgenärer kommer kunna få utdelning i konkursen, bör hen begära att tingsrätten ska besluta om att ett bevakningsförfarande ska äga rum i konkursen. Konsekvensen av ett sådant beslut är att borgenärerna för att vara berättigade till utdelning i konkursen måste bevaka sin fordran genom att inom en viss angiven tid skicka uppgift om den till tingsrätten. Detta gäller tyvärr även om borgenärerna, såsom i ditt fall, redan har underrättat förvaltaren om fordringen. Konkursförvaltaren får således inte ta upp en borgenär i utdelningsförslaget utan att denne har bevakat sin fordran vid tingsrätten. Om en borgenär förbiser att bevaka sin fordran i rätt tid till tingsrätten, är dock möjligheten till utdelning i konkursen inte förlorad. Borgenären kan nämligen ända fram till dess förvaltaren upprättar sitt utdelningsförslag mot en mindre avgift göra en efterbevakning till tingsrätten.

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se