Information ang bevakningsförfarande i Music Retail Sweden AB / Information re proof a dept procedure in the bankruptcy of Music Retail Sweden AB

Norrköpings tingsrätt har den 29 april 2021 beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i Music Retail Sweden AB, org.nr. 556592-4676 i konkurs.

Ni måste bevaka er fordran skriftligen hos tingsrätten senast den 18 juni 2021. Detta gäller oavsett om ni tidigare bevakat er fordran hos Ackordscentralen. Handlingar som stödjer fordringen ska sändas in i två exemplar till tingsrätten på följande adress:

Norrköpings tingsrätt
Konkursavdelningen

Box 418

601 05 Norrköping

Alternativt
norrkopings.tingsratt@dom.se

Underrättelsen återfinns på nedan länk:

underrättelse om bevakningsförfarande

Exempel på bevakningsformulär återfinns på nedan länk:

Bevakningsformulär

Lodge proof of claim

On the 29 April, 2021, the District Court of Norrköping ordered that a proof of debt procedure shall be commenced in the bankrutpcy of Music Retail Sweden AB reg. no. 556592-4676.

A party wishing to lodge proof of his/hers claim in the bankruptcy must do so in writing to the District Court by the 18th of June, 2021, at the latest.

This applies regardless of whether the party previously has lodge proof of claim to Ackordscentralen. The proof of claim along with documents that may support the party’s claim shall be submitted to the District Court in two copies at following address:

Norrköpings tingsrätt
Konkursavdelningen

Box 418

601 05 Norrköping

Sweden

Alternativte

norrkopings.tingsratt@dom.se

For the notification, please see the following link:

Information lodge proof of claim

For a template of lodge proof of claim, please see the following link:

Template of lodge proof of claim