Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) försattes i konkurs den 6 november 2023. Lars Zetterberg vid Ackordscentralen förordnades som konkursförvaltare. Se information nedan;

Konkursförvaltningen utreder för närvarande möjligheterna att överlåta verksamheten till nya ägare samt hur bolaget på annat vis kan avvecklas. Konkursförvaltningens bedömning är att man som aktieägare inte kan räkna med att få utdelning i konkursen. För frågor om vad som sker med dina aktier i en konkurs hänvisas aktieägare till sin bank. Vidare kan aktieägare vända sig till Skatteverket eller läsa närmare vad som sker med aktier i en konkurs på följande länk:

Vad utlöser beskattning och när infaller avyttringstidpunkten? | Rättslig vägledning | Skatteverket