Ackordsförslaget för Nynas AB har fastställts och vunnit laga kraft

Idag har rekonstruktionen av Nynas avslutats efter att beslutet att fastställa ackordet vunnit laga kraft.

Den 19 januari har rekonstruktionen av Nynas avslutats efter att beslutet att fastställa ackordet vunnit laga kraft. Ackordsförslaget innebär full betalning för Nynas fordringsägare (med undantag för vissa ränteeftergifter), varav upp till 100 000 kr med omedelbar betalning efter lagakraftvunnet ackord. Betalningen upp till 100 000 kr kommer att ske senast den sista januari 2021. Fordringar överskjutande 100 000 kr betalas så snart Nynas likviditet tillåter men senast inom 12 månader efter lagakraftvunnet ackord, det vill säga senast den 19 januari 2022.

Från Ackordscentralens sida har förutom Mikael Kubu även Erik Osvald, Lars Zetterberg, Kenneth Nilsson och Fredrik Sundin varit aktiva i ärendet.

Rekonstruktionen av Nynas AB är en av de största och mest komplicerade rekonstruktioner som någonsin genomförts i Sverige och att ha nått målet med ett fastställt ackord är en stor framgång för Nynas AB.

För mer information om ovan, ta del av underrättelsen om fastställd ackord m.m. Klicka här för den svenska versionen och här för den engelska versionen.

För att ta del av tingsrättens beslut den 19 januari 2021 angående avskrivning av ärendet, klicka här.