Information ang. bevakningsförfarande i Lovön Samverkan AB i konkurs /Information re proof of debt procedure in bankruptcy of Lovon Samverkan AB

Bevakning

Solna tingsrätt har den 31 augusti 2020 beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i Lovön Samverkan AB 559069-1688, i konkurs.
Ni måste bevaka er fordran skriftligen hos tingsrätten senast den 20 oktober 2020. Detta gäller oavsett om ni tidigare bevakat er fordran hos Ackordscentralen. Handlingar som stödjer fordringen ska sändas in i två exemplar till tingsrätten på följande adress:

Solna tingsrätt
Avd 3
Box 1356
171 26 Solna
Alternativt
Solnatingsratt.avd3@dom.se
Underrättelsen återfinns på nedan länk.
Underrättelse om bevakningsförfarande.

Utdelningsprognos
Lovön Samverkan AB:s konkurs är mycket omfattande. Förfarandet kommer att ta mycket tid i anspråk och vi ber er ha överseende med detta.
Den utdelning som belöper på varje fordran kan inte fastställas förrän i det absoluta slutskedet av konkursförfarandet. Vid denna tidpunkt kommer samtliga borgenärer som bevakat sin fordran i konkursen att informeras om utfallet.

Löpande information
På grund av konkursens omfattning kommer denna hemsida att fungera som informationskanal. Ny information som rör konkursen kommer att laddas upp här.

 

Lodge proof of claim

On the 31 August, 2020, the District Court of Solna ordered that a proof of debt procedure shall be commenced in the bankrutpcy of Lovön Samverkan AB reg. no. 559069-1688.

A party wishing to lodge proof of his/hers claim in the bankruptcy must do so in writing to the District Court by the 20th of October, 2020, at the latest.

This applies regardless of whether the party previously has lodge proof of claim to Ackordscentralen. The proof of claim along with documents that may support the party’s claim shall be submitted to the District Court in two copies at following address:

Solna tingsrätt

Avd 3

Box 1356

171 26 Solna

SWEDEN

Alternativte

Solnatingsratt.avd3@dom.se

For the notification, please see the following link.

Information lodge proof of claim

Forecast of the dividend

The bankruptcy of Lovön Samverkan AB is very extensive. The proof of debt procedure will be ongoing for a long time and we ask for your understanding in this regard.

The size of dividend can not be established until the very last thing in the bankruptcy procedure. At this time all creditors having lodged proof of claim will be informed of the outcome.

Further information

Due to the extent of the bankruptcy this website will serve as information channel. New information concerning the bankruptcy will be uploaded at this website.