Information ang bevakningsförfarande i Luthman SMTTS AB / Information re proof a dept procedure in the bankruptcy of Luthman SMTTS AB

Bevakning

Södertörns tingsrätt har den 27 april 2021 beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i Luthman SMTTS AB, org.nr. 556385-1988 i konkurs.

Ni måste bevaka er fordran skriftligen hos tingsrätten senast den 15 juni 2021. Detta gäller oavsett om ni tidigare bevakat er fordran hos Ackordscentralen. Handlingar som stödjer fordringen ska sändas in i två exemplar till tingsrätten på följande adress:

Södertörns tingsrätt
Konkursavdelningen

141 84 Huddinge

Alternativt
sodertorns.tingsratt@dom.se

Underrättelsen återfinns på nedan länk:

Underrättelse bevakning

Lodge proof of claim

On the 27 April, 2021, the District Court of Södertörn ordered that a proof of debt procedure shall be commenced in the bankrutpcy of Luthman SMTTS AB reg. no. 556385-1988.

A party wishing to lodge proof of his/hers claim in the bankruptcy must do so in writing to the District Court by the 15th of June, 2021, at the latest.

This applies regardless of whether the party previously has lodge proof of claim to Ackordscentralen. The proof of claim along with documents that may support the party’s claim shall be submitted to the District Court in two copies at following address:

Södertörns tingsrätt
Konkursavdelningen

141 84 Huddinge

Sweden

Alternative

sodertorns.tingsratt@dom.se

For the notification, please see the following link:

Notification Luthman SMTTS AB