Lystra Personlig Assistans AB; info om bevakningsförfarandet