Information ang. bevakningsförfarande i Thomas Cook Nordic Holdings AB i konkurs /Information re proof of debt procedure in bankruptcy of Thomas Cook Nordic Holdings AB.

Bevakning

Stockholms tingsrätt har den 22 mars 2021 beslutat att bevakningsförfarande ska äga rum i Thomas Cook Nordic Holdings AB 556459-7689, i konkurs. Observera att det endast är Thomas Cook Nordic Holdings AB:s konkurs beslutet omfattar.

Ni måste bevaka er fordran skriftligen hos tingsrätten senast den 19 april 2021. Detta gäller oavsett om ni tidigare bevakat er fordran hos Ackordscentralen. Handlingar som stödjer fordringen ska sändas in i två exemplar till tingsrätten på följande adress:

Stockholms tingsrätt
Avd 2, Konkursavdelningen
Box 8307
104 20 Stockholm

Alternativt
stockholms.tingsratt.konkurs@dom.se

Underrättelsen återfinns på nedan länk:

Underrättelse om bevakningsförfarande

Lodge proof of claim

On the 22 March, 2021, the District Court of Stockholm ordered that a proof of debt procedure shall be commenced in the bankrutpcy of Thomas Cook Nordic Holdings AB reg. no. 556459-7689. Please note that the decision is only applicable for the bankrutpcy of Thomas Cook Nordic Holdings AB.

A party wishing to lodge proof of his/hers claim in the bankruptcy must do so in writing to the District Court by the 19th of April, 2021, at the latest.

This applies regardless of whether the party previously has lodge proof of claim to Ackordscentralen. The proof of claim along with documents that may support the party’s claim shall be submitted to the District Court in two copies at following address:

Stockholms tingsrätt
Avd 2, Konkursavdelningen
Box 8307
104 20 Stockholm
Sweden

Alternativte

stockholms.tingsratt.konkurs@dom.se

For the notification, please see the following link:

Information lodge proof of claim