International Automotive Components Group Sweden AB

 

Information till berörda fordringsägare i International Automotive Components Group Sweden AB (”IAC Sweden”).

IAC Sweden försattes i konkurs den 27 juni 2024 av Göteborgs tingsrätt, varvid Mikael Kubu förordnades som konkursförvaltare. För förvaltarförordnade, se Konkursförvaltarförordnande IAC Sweden

Konkursboet har beslutat att driva vidare verksamheten till dess att verksamheten kan överlåtas till en köpare. För närvarande görs bedömningen att en försäljning tidigast kan vara genomförd i slutet av augusti 2024.

Nedan återfinns information för berörda parter av konkursen.

Om du är leverantör, vänligen se nedan mer information

Till berörda leverantörer till IAC 240627 jmt bilaga

IAC Bankrupcty trustee Letter to Suppliers

infomation om fakturaadress

Betalningsvillkor

Om du/ditt bolag har fordringar mot IAC Sweden för tjänster eller varor som levererats innan den 27 juni 2024 får det informeras om att konkursboet är förhindrad av lag att betala dessa. Skulderna kommer hanteras inom ramen för konkursen och den behållning som uppkommer i boet kommer att fördelas mellan borgenärerna i enlighet med gällande lagstiftning. Generell information om konkursförfarandet återfinns på nedan länkar. Se även följande information om hur du/ni bevakar fordran.

Anmälan av fordringar

Underrättelse om insolvensförfarande - IAC

Om du är anställd, vänligen se följande länk för mer information. Information till arbetstagare i konkurs 2024

För sammanfattande information om konkursprocessen i allmänhet, vänligen se följande länkar.

Hur går en konkurs till? - Ackordscentralen

Europeisk e-juridikportal - Insolvens/konkurs (europa.eu)