Lund Fashion AB i konkurs

Lund Fashion AB, 556445-9849, försattes i konkurs den 23 mars 2020 vid Lunds tingsrätt, varvid jur. kand. Peter Öfverman förordnandes till konkursförvaltare.

Konkursbolaget bedrev klädförsäljning under varumärkena Flash och Dea Axelsson från ca 100 butiker i Sverige och Danmark. Ambitionen är att driva verksamheten vidare under i vart fall en månad. Med anledning av det stora antalet butiker och omfattningen av konkursen kan det inledningsvis vara svårt att få kontakt med konkursförvaltaren och det team från Ackordscentralen Syd AB som handlägger konkursen. Använd i första hand mailadressen lundfashion@ackordscentralen.se för att komma i kontakt med oss så återkommer vi så snart vi kan.