Lystra Assistans Väst AB, Lystra Personlig Assistans AB eller Melius Assistans AB (nedan kallade för ”Konkursbolagen”)