Music Retail Sweden AB i konkurs

MUSIC SWEDEN RETAIL AB I KONKURS
KONSUMENTINFORMATION

Music Retail Sweden AB, nedan (”Bolaget”), som genom butikerna 4SOUND sålt
musikinstrument samt tillbehör till konsumenter runt om i landet försattes i konkurs
den 9 oktober 2019. Ackordscentralen i Stockholm AB hanterar konkursen.
Bolagets verksamhet drivs för närvarande vidare. Nedan finns allmän information att läsa samt en blankett att ladda hem om
vad som gäller i konkursen för konsumenter.

Information kunder Music Retail Sweden AB

Blankett för anspråk (002)