Stödåtgärder med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 har Regeringen beslutat om olika typer av stödåtgärder för företag som drabbats ekonomiskt av pandemin. De olika åtgärderna riktar sig till olika typer av företag som befinner sig i olika situationer. Särskild uppmärksamhet har ägnats frågan om vilka stöd som kan förenas med en företagsrekonstruktion. Nedan hittar du länkar till mer information om respektive stöd.

 

Stöd vid minskad omsättning - verksamt.se

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket

Ekonomiska svårigheter - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Tillfälligt anstånd med skattebetalning | Skatteverket

Omställningsstöd till följd av corona | Skatteverket

Korttidspermittering - Regeringen.se

Ansök om korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Remiss av promemorian Nedstängningsstöd - Regeringen.se

Nedstängningsstöd - Regeringen.se