TADC Sweden AB och TADC Festivals AB

Företagen TADC Sweden AB och TADC Festival AB försattes i konkurs den 24 november 2022 vid Göteborgs tingsrätt och Stefan Skeppstedt, Ackordscentralen, förordnades till konkursförvaltare.

INFORMATION FRÅN KONKURSFÖRVALTNINGEN

Kunder som köpt biljetter till evenemang som nu ställts in kan anmäla sin fordran på sätt som framgår av dokumentet ”Information till biljettköpare”.

INFORMATION TILL BILJETTKÖPARE