Yrkesakademin AB, under företagsrekonstruktion

Yrkesakademin AB, 556346-6233 (”Bolaget”) ansökte om företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion vid Falu tingsrätt den 4 september 2023.
Klicka nedan för att ta del av ansökan.