Insolvensrättslig litteratur i Ackordscentralens skriftserie

Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik ger gemensamt ut insolvensrättslig litteratur i Ackordscentralens Skriftserie, för att skapa ytterligare en plattform för utgivning av högkvalitativ litteratur inom kredit- och obeståndsrätt. Hittills har det utkommit sex böcker, och det ligger fler i pipeline. Läs mer om böckerna här.