Insolvensrättsligt forum 2022

Efter ett uppehåll 2021 på grund av coronapandemin kunde Stiftelsen Insolvensrättsligt forum hålla det sextonde insolvensrättsliga forumet den 4 och 5 maj 2022 i Uppsala universitetsaula.

Traditionsenligt brukar forumet hållas den första veckan i februari, men aulan var bokad för ett annat arrangemang denna tid. Huvuddelen av de cirka 300 deltagarna var dock nog nöjda med att få uppleva ett vackert vårväder i Uppsala i stället för en bister kall februarivind.

Paneldebatt om rekonstruktionsplan och planförhandlingar
Huvuddelen av forumet ägnades åt den nya lagen om företagsrekonstruktion, som efter forumet trädde i kraft den 1 augusti 2022. En paneldebatt i vilken bland annat Mikael Kubu från Ackordscentralen deltog, diskuterade rekonstruktionsplanen och planförhandlingarna. En nyhet i lagen är att planen ska fastställas av rätten. Det finns vissa relativt komplicerade regler, dels om gruppindelningar av borgenärer, dels vilka krav som måste vara uppfyllda för att rätten ska kunna göra det. Doktoranden Markus Ehrenpil från Uppsala universitet, som deltog i panelen, hade en hel del uppfriskande inlägg under vilka han bland annat på ett charmigt sätt framförde att det kanske inte är konkursförvaltare som ska ägna sig åt företagsrekonstruktioner.

Vidare behandlade forumet genom paneldebatter gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion samt den så kallade superförmånsrätten för ny finansiering. I den senare ingick bland annat Erik Hellström från Ackordscentralen. En nyhet i lagen är att kraven har skärpts för att kunna förordnas till rekonstruktör. Även denna fråga debatterades av en panel. I sedvanlig ordning avslutades den första dagen av en middag med underhållning på Uppsala slott.

Insolvensrättsliga avhandlingar
Den andra dagen behandlande två insolvensrättsliga avhandlingar – Konkurs och process respektive Fordrans uppkomst av Marek Keller respektive Jonatan Schytzer. Stiftelsen Ackordscentralen, som bland annat har som ändamål att främja forskning inom insolvensrätten, bidrog ekonomiskt till den senare avhandlingen. Forumet avslutades med att Torgny Håstad i sedvanlig ordning gjorde en lysande och intressant genomgång av en handfull insolvensfall som avgjorts av Högsta domstolen under åren 2019 - 2021.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022

Text: Hans Ödén
Bild: Uppsala universitet pressbild