Med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd

Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat värden i företag med ekonomiska problem och är därmed ett av Sveriges äldsta konsultföretag.

Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat värden i företag med ekonomiska problem och är därmed ett av Sveriges äldsta konsultföretag. Vi har en rikstäckande organisation med kontor på sex orter, där du snabbt och effektivt kan få konstruktiv hjälp med allt från rekonstruktion och konkurshantering till allmän affärsjuridisk rådgivning. Våra cirka 50 medarbetare, vilka är konkursförvaltare, rekonstruktörer, handläggare och administratörer, gör oss till kanske den största specialiserade aktören inom obeståndsrätt.

I den här broschyren hittar du överskådlig och lättförstådd information om hur såväl en konkurs som en rekonstruktion går till. Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information eller om du har något specifikt du vill diskutera.