Bakgrund
2013–
Jurist, Ackordscentralen Norrland

2011–2013
Tingsnotarie, Luleå tingsrätt

Utbildning
2011
Jur. kand., Umeå universitet

2011
Fil. mag. kommersiell rätt, Umeå universitet