Bakgrund
2013–
Biträdande jurist, Ackordscentralen Norrland

2011–2013
Tingsnotarie, Umeå tingsrätt

Utbildning
2011
Jur. kand., Umeå universitet

2011
Fil. mag. kommersiell rätt, Umeå universitet