Bakgrund
2000–
KM/Senior Advisor, Ackordscentralen Väst

1978–
Jurist, Ackordscentralen Göteborg

1971–1978
Kamrer, Ackordscentralen Göteborg

Utbildning
1978
Jur. kand., Lunds universitet

1972
Ekonomexamen, Göteborgs universitet

Förtroendeuppdrag m.m

1980–
Universitetslektor‚ Göteborgs universitet

2000–
Universitetsadjunkt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

2000–
Universitetsadjunkt, Högskolan Väst i Trollhättan

Publikationer
Företaget i ekonomisk kris, 7:e uppl., ISBN 978-91-7610-266-4

Ekonomiska Företagskriser, ISBN 978-91-983466-1-9