Bakgrund
2018–
Vd, Ackordscentralen Väst

2012–2018
Jurist, Ackordscentralen Väst

1999–2012
Bankjurist, SEB

1998–1999
Revisionssekreterare, Högsta domstolen

1993–1998
T.f. rådman, Göteborgs tingsrätt

1992–1993
Bankjurist, SEB

1992
Hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige

1991
Tingsfiskal, Borås tingsrätt

1990-1991
Biträdande jurist, Göteborgs Enskilda Advokatbyrå

1989-1990
Tingsfiskal, Kristinehamns tingsrätt

1988-1989
Arbetsrättsjurist, Handelns arbetsgivareorganisation

1986-1988
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige

1986-1988
Tingsfiskal, Karlstads tingsrätt

1984-1986
Tingsnotarie, Västerviks tingsrätt