Bakgrund
2017–
Jurist, Ackordscentralen Syd/Malmö

2015–2017
Tingsnotarie, Åklagarmyndigheten/Blekinge tingsrätt

2014–2015
Skuldsaneringshandläggare, Kronofogdemyndigheten

Utbildning
2013
Juristexamen, Lunds universitet