Bakgrund

2020-

Jurist, Ackordscentralen Syd

2019-2020

Tillståndshandläggare, Lunds kommun

2018-2019

Biträdande jurist, Rosén Larsen Advokater

2017-2018

Tingsnotarie, Malmö tingsrätt

2016-2017

Handläggare, Migrationsverket

Utbildning

2016

Juristprogrammet, Lunds universitet