Bakgrund
1992–
Jurist, Ackordscentralen Väst/Göteborg

1992
Hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige

1990–1991
Tingsrättsfiskal, Göteborgs tingsrätt

1987–1989
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige

1985–1987
Tingsnotarie, Kalmar tingsrätt

Utbildning
1983
Jur. kandk, Lunds universitet