Bakgrund
2004–
Jurist, Ackordscentralen Stockholm

2003–2004
Biträdande Jurist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå

2001–2003
Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt

2001
Jurist, ProLaw London UK

2000–2001
Trainee Bolagsrättsavd, Ernst & Young EY Law/Tisell

Utbildning
2001
Jur. kand., Stockholms universitet