Ny bok i skriftserien - Preskription av skattefordringar

Under april lanserades Preskription av skattefordringar. Det är den sjätte boken i skriftserien.

Under april lanserades Preskription av skattefordringar. Det är den sjätte boken i skriftserien, ett samarbete mellan Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik, som ger ut högkvalitativ insolvensrättslig litteratur.

Boken har hela fyra författare: Mats Höglund, Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell och Marie Karlsson Tuula. Samtliga har skrivit artiklar och böcker i ämnet och känner varandra sedan tidigare, så enligt Mats Höglund föll det sig helt naturligt att genomföra projektet tillsammans. De har dessutom olika kunskaper inom ämnet vilket gör att de kompletterar varandra bra.

– Det gör att vi har kunnat skriva om preskription av skattefordringar genom olika infallsvinklar, säger Mats Höglund.

Fokus på talerättspreskription
Bokens fokus ligger på talerättspreskription, det vill säga fastställelsefrist för betalningsförpliktelser, alltså när en fordran finns och inte finns, och inte själva indrivningen.

– Det som inte tas upp är skattebrott, och anledningen till den avgränsningen är att man helt enkelt måste dra gränsen någonstans, det är omöjligt att ta upp ”allt”, säger Ylva Larsson.

Författarna har haft olika ansvarsområden, men alla har läst igenom varandras texter och stöttat varandra. Därmed står alla författare bakom hela boken, och Ylva vill ogärna lyfta fram något område i boken som viktigare än något annat.

– Vi har försökt att få med alla områden som berör preskription av skattefordringar. Inget område är viktigare än något annat, möjligtvis rättssäkerheten, säger Ylva. Att vara fyra författare till en bok kan ses som en stor utmaning, men Ylva säger att samarbetet har fungerat väldigt bra. Enligt Ylva var den enda utmaningen att de alla har så mycket att göra i sina vanliga yrken att det har tagit tid att få klart boken.

Monografin den enda i sitt slag
Boken riktar sig till studenter, lärare och praktiker. Anledningen till att de ville skriva boken är att det saknades en sådan i ämnet. Det finns såväl artiklar som enstaka kapitel i ämnet, men ingen omfattande monografi.

– Boken är ensam i sitt slag och fyller verkligen ett tomrum på marknaden, säger Ylva.

– Vi hoppas förstås att den ska komma till användning för såväl praktiker som studenter och att vi får synpunkter på denna för att göra den ännu bättre till nästa upplaga, säger Mats.

Ylva ser fram emot att använda boken i juristutbildningen vid Örebro universitet, där hon till vardags är universitetsadjunkt.

– Jag har jobbat med dessa frågor under så många år. Då är det väldigt kul att forska och skriva om det. I boken kan jag verkligen säga vad jag tycker och har möjlighet att dela med mig av mina kunskaper, säger Ylva.

Författarnas bakgrund:
Mats Höglund är universitetslektor vid Karlstads universitet. Har arbetat på Skatteverket och skrivit såväl en lic.avhandling som en jur. doktorsavhandling.

Ylva Larsson är lärare och forskare vid Örebro universitet och har tidigare arbetat vid Skatteverket där hon bland annat utbildade processförare tillsammans med Nils-Bertil Morgell.

Nils-Bertil Morgell är f.d. verksjurist vid Skatteverket, och har förutom utbildningar med Ylva Larsson även medverkat vid utarbetandet av handböcker och handledningar utgivna av Skatteverket.

Marie Karlsson Tuula är professor vid Karlstads universitet. Hon har omfattande erfarenhet av undervisning och biträder även aktörer på insolvensrättens områden med rättsvetenskapliga studier och undervisning.

 

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019