Ändrad syn på hur mervärdesskatt ska behandlas vid offentligt ackord

Skatteverket har i ställningstagande om ändring av utgående och ingående mervärdesskatt vid prisnedsättningar i efterhand förändrat synen på hur mervärdesskatten ska behandlas vid offentligt ackord.

Skatteverket har i ett ställningstagande den 5 december 2019 (Dnr: 202 494536-19/111) om ändring av utgående och ingående mervärdesskatt vid prisnedsättningar i efterhand förändrat synen på hur mervärdesskatten ska behandlas vid offentligt ackord. För att säljaren ska kunna ändra tidigare redovisad utgående mervärdesskatt krävs att hen utfärdar en kreditfaktura till köparen. Om köparen är ett bolag som har fått ett ackord fastställt är hen då i sin tur skyldig att återföra den avdragna ingående mervärdesskatt som hänför sig till prisnedsättningen enligt kreditfakturan. Tidigare var detta en skattefri ackordsvinst för rekonstruktionsbolaget. Om säljaren inte utfärdar en kreditfaktura anses det som att parterna har avtalat om beskattnings-underlaget inte ska sättas ned, vilket således innebär att säljaren inte kan få del av den redovisade utgående mervärdesskatten åter och köparen är då heller inte skyldig att återföra den tidigare avdragna mervärdesskatten. Skatteverkets nya ställningstagande kommer innebära en stor nackdel för bolag som har fått ett ackord fastställt av domstol.

 

Text: Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020