Arbetstagaren måste själv bevaka fordringar som inte omfattas av lönegaranti

Göta hovrätt har i en dom i mål Ö 182-23 fastslagit att i ett bevakningsförfarande i konkurs är konkursförvaltaren inte behörig att bevaka den del av arbetstagarens fordran som inte omfattas av lönegaranti. Sådana fordringar måste denne bevaka själv för att kunna göra gällande dem i en konkurs.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023

Text: Hans Ödén