Behörighet saknas för att väcka talan om skadestånd

Högsta domstolen har den 9 februari 2023 i mål Ö 3646-22 beslutat att ett konkursbo saknar behörighet att efter en avskriven konkurs väcka talan om skadestånd för en rättshandling som skedde före konkursen.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Hans Ödén