EU-stöd får pantsättas vid banklån

HD-domen från 2016 visar att EU-stöd kan användas som säkerhet vid banklån.

HD-domen från 2016 visar att EU-stöd kan användas som säkerhet vid banklån. Landshypotek Bank som drev processen till Högsta domstolen, och vann, är mycket nöjda med beslutet.

– Det var ett otroligt viktigt ställningstagande för svenska jord- och skogsbrukare, säger Martin Kihlberg, tf chefsjurist på Landshypotek Bank.

Bakgrunden till processen som Landshypotek Bank drev handlar om en lantbrukare som ansökte om två former av EU-stöd till jordbruket. När han i samband med detta lånade pengar av Landshypotek Bank, använde han sig av EU-stödet som pant genom en så kallad säkerhetsöverlåtelse. Länsstyrelsen beviljade lantbrukaren EU-stödet men innan Jordbruksverket hade fattat beslut om utbetalning försattes lantbrukaren i konkurs. Då var frågan vem som hade rätt till pengarna – Landshypotek eller konkursboet?

Högsta domstolen (HD) dömde till Landshypoteks fördel. HD konstaterar att förutsättningarna för jordbruksstödet är förutbestämda. De regler som finns ger inget utrymme för olika bedömningar gällande lämplighet av stödet. ”En fordran på jordbruksstöd av detta slag får därmed i sakrättsligt hänseende normalt anses som tillräckligt bestämd redan vid en ansökan om stödet, dvs. innan länsstyrelsen har beviljat stödet”, skriver HD i sin dom.

Enligt Landshypotek är det vanligt att lantbrukare belånar EU-stöden för att bättre kunna planera och driva sina företag över året, och utan domen hade den möjligheten kunnat försvinna.

– Det har funnits en osäkerhet hos bankerna kring den här typen av pantsättning. Nu har vi fått en dom och kan använda sådana här pantsättningar på ett tryggare sätt. Det gynnar de kunder som vill använda den här lösningen, säger Martin Kihlberg.

Anette Norling