Fördelning i utdelningsförslag i konkurs

Högsta domstolen (HD) har i en dom den 3 april 2020 i mål Ö 2167-19 tagit ställning till fördelning i utdelningsförslag i konkurs.

Högsta domstolen (HD) har i en dom den 3 april 2020 i mål Ö 2167-19 tagit ställning till fördelning i utdelningsförslag i konkurs mellan Skatteverkets oprioriterade fordran på grund av utbetald lönegaranti till arbetstagare och dennes återstående oprioriterade fordran som inte har blivit ersatt av lönegaranti. HD fastslog att Skatteverket har företräde i de fall utdelningen inte täcker den utbetalade lönegarantin. Först om Skatteverket får full utdelning för den utbetalade lönegarantin får arbetstagaren utdelning för den återstående oprioriterade lönefordringen.

Text: Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020