Fordran på uppsägningslön omfattas inte av ett offentligt ackord

I en synnerligen märklig dom (min anm.) från Arbetsdomstolen den 4 maj 2022 i mål A 4/21 har den bedömt att en arbetstagares fordran på uppsägningslön inte omfattas av ett offentligt ackord trots att vederbörande arbetsbefriades. Skälet för AD:s ståndpunkt är att uppsägningen skedde senare än en månad från dagen för beslutet om företagsrekonstruktion. Domen står i strid med en väl utvecklad praxis. Begäran om resning kommer framställas till Högsta domstolen.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022

Text: Hans Ödén