Förslag om mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande

Regeringen har i departementspromemorian Konkursförfarandet Ds 2019:31 lämnat förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande.

Regeringen har i departementspromemorian Konkursförfarandet Ds 2019:31 lämnat förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. I huvudsak innebär förslaget att flera av de arbetsuppgifter som i dag ankommer på tingsrätten ska flyttas över till Tillsynsmyndigheten i konkurser och konkursförvaltaren. Ackordscentralen har fått förslaget på remiss och svar ska lämnas senast den 23 april 2020. Förslaget och remissvaret kommer redovisas i kommande nummer av tidningen.

 

Text: Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020