Förvaltaren ej berättigad till ett arvode utöver fastställd taxa

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en dom den 20 april 2022 i mål Ö 1420-22 fastslagit att det bouppteckningssammanträde som konkursförvaltaren ska hålla och som har ersatt det tidigare edgångssammanträdet i sig inte innebär att förvaltaren är berättigad till ett arvode utöver fastställd taxa.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022

Text: Hans Ödén