Konkursbo äger rätt att överta talan

Svea hovrätt har i ett beslut den 9 december 2020 i ärende Ä 4139-20 fastslagit att ett konkursbo äger rätt att överta en talan enligt 4 kap 4 § andra stycket lagen om företagsrekonstruktion som ett rekonstruktionsbolag har inlett före konkursen angående rekonstruktörens arvode. Hovrätten anser således att 3 kap 9 § konkurslagen även gäller ärenden och inte enbart mål.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021

Text: Hans Ödén