Konkursbo ej momspliktigt för järnvägsvagnar

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 29 juni 2022 i mål 511-21 ansett att ett konkursbo inte är momspliktigt för järnvägsvagnar som efter konkursbeslutet återgått till den borgenär som hade säkerhetsrätt i vagnarna. Märkligt att Skatteverket drev denna fråga (min anm.)

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022

Text: Hans Ödén