Kopplad säkerhetsrätt

Högsta domstolen har i en dom den 28 juni 2022 i mål Ö 5481-21 fastslaget att en speditör har s.k. kopplad säkerhetsrätt i ett varulager i sin besittning trots att fordran inte var hänförlig till just detta varulager.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022

Text: Hans Ödén