Mindre ändringar i konkurslagen

Den 1 juli 2021 inträder vissa förändringar i konkurslagen. All kommunikation i konkursärendet ska kunna ske digitalt, till exempel en konkursansökan, men det förutsätter att den digitala underskriften sker genom en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i EU-förordningen från 2014 (910/2014), till exempel BankID.

Vidare avskaffas det obligatoriska edgångssammanträdet vid tingsrätten. I stället ska gäldenären skriftligen bekräfta konkursbouppteckningen vid en bouppteckningsförrättning hos konkursförvaltaren. Denne får dock en möjlighet att begära att gäldenären ska avlägga eden vid tingsrätten, vilket torde bli vanligt förekommande i de fall gäldenären inte inställer sig hos förvaltaren. I de fall gäldenärens bokföring inte kan återlämnas till vederbörande, innebär lagändringen att konkursförvaltaren inte längre kan överlämna materialet till Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM).

Till skillnad från tidigare innebär detta att kostnaden för arkiveringen av materialet drabbar konkursboet och indirekt därmed borgenärerna i konkursen. Förändringarna i konkurslagen är långt mindre än det ursprungliga förslaget i Ds 2019:31, enligt vilket TSM i princip skulle överta tingsrätternas arbete och bland annat besluta om förvaltarens arvode och fastställa utdelningsförslag.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021

Text: Hans Ödén