Ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar

Den 1 januari 2019 träder lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar i kraft.

Den 1 januari 2019 träder lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar i kraft. Den innebär i korthet att arbetstagare som har utfört arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad, utan att ha fått sin lön i rätt tid, kan välja att kräva utbetalning av lönen från arbetsgivarens uppdragsgivare. Om inte heller denne betalar ut lönen kan arbetstagaren rikta kravet mot huvudentreprenören, det vill säga den som har entre­prenadavtalet med beställaren av entreprenaden.

Syftet med lagen är att förhindra osund konkurrens i byggsektorn. Entreprenörer högre upp i entreprenörskedjan kan nämligen antas få större incitament att kontrollera underentreprenörer, eftersom de i annat fall riskerar att tvingas betala löner till andra än sina egna anställda. Utbetalande entreprenör högre upp i kedjan får visserligen enligt lagen en regressfordran mot arbetstagarens arbetsgivare. En reflektion är att det i en underentreprenörs konkurs finns viss risk för att oseriösa kommer yrka lönegarantiersättning trots att de har fått lön utbetalad från en entreprenör högre upp i kedjan.

Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018