Borgenär*
Edgångssammanträde*
Förmånsrätt*
Rekonstruktionsplan*
Ackord*
Panträtt*
Abandonera*
Rekonstruktör*