Personligt ansvar i styrelse

Personligt ansvar enligt 25 kap 18 § aktiebolagslagen.

Styrelsen i ett aktiebolag kan, enligt 25 kap 18 § aktiebolagslagen, bli personligt ansvarig för bolagets förpliktelser som uppkommer efter den tidpunkt då den borde ha upprättat en kontrollbalansräkning. När det gäller personligt ansvar för bolagets rättegångskostnader har Högsta domstolen i en dom den 16 juni 2020 i mål T 396-19 fastslagit att det personliga ansvaret uppkommer löpande i takt med att kostnaderna för motparten uppkommer och således inte vid en och samma tidpunkt.

Text: Hans Ödén

 
Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020