Prognosticerat obestånd belyst av Svea hovrätt

Svea hovrätt har i en dom den 18 mars 2021 i mål T 2738-19 angående återvinning i konkurs bland annat belyst frågan om så kallat prognosticerat obestånd, det vill säga om en gäldenär ska anses vara insolvent vid ett viss tidpunkt trots att gäldenären kan betala sina förfallna skulder om man vid denna tidpunkt kan bedöma att så inte kommer kunna ske i framtiden på grund av vissa förväntade omständigheter.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021

Text: Hans Ödén