Rekonstruktör kan fatta beslut om lönegaranti

En rekonstruktör är enligt lagen om företagsrekonstruktion behörig att fatta beslut i lönegarantiärende trots att företagsrekonstruktionen har upphört.

Högsta domstolen har i en dom den 16 mars 2020 i mål T 1226-19 fastslagit att en rekonstruktör enligt lagen om företagsrekonstruktion är behörig att fatta beslut i lönegarantiärende trots att företagsrekonstruktionen har upphört. Detta gäller dock under förutsättning av att arbetstagaren har framställt kravet under företagsrekonstruktionen.

Text: Hans Ödén

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020