Ställningstagande angående mervärdesskatt försvårar rekonstruktioner

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande den 30 mars 2021 angående mervärdesskatt vid offentligt ackord. Tidigare kunde borgenärer efter offentliga ackord få tillbaka mervärdesskatten på den del av deras fordringar som inte blev betalda genom ackordet. Rekonstruktionsbolagen behövde å sin sida inte återbetala motsvarande mervärdesskatt som de tidigare hade dragit av. I det nya ställningstagandet krävs det dock att borgenärerna utfärdar kreditfakturor för att återfå mervärdesskatten och rekonstruktionsbolagen blir skyldiga att återbetala motsvarande mervärdesskatt. Till råga på allt anser Skatteverket att rekonstruktionsbolagens uppkomna skatteskuld måste betalas fullt och omfattas således inte av det offentliga ackordet. Detta ställningstagande kommer i stor omfattning försvåra genomförandet av företagsrekonstruktioner.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021

Text: Hans Ödén