Tillämpning av försiktighetsregeln

Högsta domstolen har den 20 februari 2023 i mål T 8042-21 lämnat prövningstillstånd angående frågan om tillämpning av den s.k. försiktighetsregeln i 17 kap 3 § andra stycket aktiebolagslagen.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Hans Ödén