Tillämpning av värdetidpunkt

Högsta domstolen har den 30 januari 2023 i mål T 3654-22 – så som det får förstås - lämnat prövningstillstånd i frågan om vilken värdetidpunkt som ska tillämpas när egendom som ska återvinnas enligt 4 kap konkurslagen inte längre finns i behåll.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Hans Ödén