Ackordscentralen Väst

Göteborg

ACKORDSCENTRALEN VÄST AB
Göteborg
Telefon 031-10 54 50
Fax 031-711 10 03
E-post acgbg@ackordscentralen.se
Adress Box 2525, 403 17 Göteborg
Besöksadress Västra Hamngatan 12

Borås
Telefon 033-22 28 50
Fax 033-22 28 55
E-post acboras@ackordscentralen.se
Adress Yxhammarsgatan 27, 503 31 Borås

Medarbetare
Org nr 556580-0785
Säte Göteborg