Stipendier

Ackordscentralen delar årligen ut stipendier till universitets- och högskolestuderande som på ett förtjänstfullt sätt har skrivit examensuppsats inom något ämne som anknyter till vår verksamhet.

Välkommen att söka Stiftelsen Ackordscentralens stipendier

Varje år delar vi ut stipendier till universitets- och högskolestuderande som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom något ämne som anknyter till vår verksamhet. Vi delar också ut stipendier till forskare, främst disputerade och doktorander, verksamma i Sverige.

För att söka Stiftelsen Ackordscentralens uppsatsstipendier gäller att den sökande skriver ett examensarbete av mycket hög kvalitet vid någon av de svenska juristutbildningarna. Beträffande forskningsstipendierna gäller som huvudregel att endast disputerade forskare kan komma i fråga, och att ekonomiskt stöd endast lämnas till projekt av affärsrättslig relevans. Bedömningen av uppsatserna görs i huvudsak av personer som är verksamma inom Ackordscentralen. Beträffande forskningsbidragen kommer yttrande att inhämtas från utomstående ämnessakkunniga.

Läs mer om stipendier till forskare här, information om stipendier till universitets- och högskolestuderande finns här.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Hans Ödén, Ackordscentralen Stockholm AB
Telefon: 08-670 44 15
E-post: hans.oden@ackordscentralen.se
Strandvägen 35
114 56 Stockholm

 

Stiftelsen Ackordscentralens utdelade stipendier

Emma Frankenberg har 2023 tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för sin uppsats ”En rätt till inträde eller endast en möjlighet att inträda”. Klicka här för att ta del av uppsatsen.

 

Stipendium från Ackordscentralen Syd

Under 2023 kommer Ackordscentralen Syd att fortsätta dela ut stipendium om sammanlagt 25 000 kronor till studerande vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som på ett förtjänstfullt sätt skrivit ett examensarbete inom något av följande ämnesområden:

  • Konkurs och obestånd
  • Rekonstruktion av företag
  • Krediträtt, bankrätt och företagens finansieringsformer
  • Sakrätt
  • Annan rättslig fråga som kan ha anknytning till ovanstående

Rätt att nominera har alla handledare vid fakulteten. Ytterligare upplysningar kan lämnas av Eva Lindell-Frantz och Patrik Lindskoug vid Juridiska institutionen eller:

Peter Öfverman, Ackordscentralen Syd
Telefon: 040-741 85
Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö