Konkursförvaltaren avstår från viss egendom som annars skulle ingått i konkursboet. Till exempel lämnas ibland inventarier kvar i lokaler som gäldenären hyrt eftersom kostnaderna för omhändertagande överstiger försäljningsintäkten.