Ackord innebär nedskrivning av företagets skulder. Om ett ackord är på 25 procent betyder det att fordringsägarna får betalt med 25 procent av sina fordringar.